Air Bank a.s.

Informace, jak postupovat v případě úmrtí klienta

Tel.: 515 202 202
E-mail: info@airbank.cz
Přejít na web

Asociace poradců pro pozůstalé, z. s.

Na webových stránkách najdete seznam poradců pro pozůstalé v České republice, kteří jsou členem asociace

T. G. Masaryka 789, 570 01 Litomyšl

Asociace soukromých pohřebních služeb

Na webu asociace najdete například návod, jak vybírat důvěryhodnou pohřební službu, orientační ceny služeb a podobně

Krystalová 7, Praha 9

Tel.: 777 200 794, 283 932 544
E-mail: info@aspscr.cz
Přejít na web

Centropol

Informace, jak postupovat při úmrtí zákazníka

Tel.: 478 575 555
E-mail: obchod@centropol.cz
Přejít na web

Centrum krizové intervence

Nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi - pomoc nabízí rychle, bez předchozího objednání, 24 hodin denně

Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8

Tel.: 284 016 666 (nonstop linka důvěry)
Přejít na web

Česká advokátní komora

Na stránkách České advokátní komory je vyhledavač, kde můžete najít advokáty mj. podle jejich specializace (např. na dědické právo) a lokality

Kaňkův palác, Národní 16, Praha 1

Tel.: 273 193 111
E-mail: recepce@cak.cz
Přejít na web

Česká spořitelna a.s.

Webové stránky s informacemi, jak v ČS postupovat v případě úmrtí

Tel.: 956773773
Přejít na web

Česká správa sociálního zabezpečení

Na webu najdete kontakty na všechny pobočky České správy sociálního zabezpečení, telefonní infolinka je společná

Tel.: 800 050 248
Přejít na web

Český úřad zeměměřický a katastrální

Pokud je třeba řešit nebo ověřit záležitosti týkající se nemovitostí, katastrální úřad je tím správným místem. Jeho pobočky po celé republice a kontakty na ně, ale i třeba nahlížení do katastru (a zjištění, na koho je příslušná nemovitost vedena), najdet

Důstojné rozloučení a.s.

Společnost umožňující spoření na pohřeb, zajišťuje jeho zařízení a vypravení podle přání

Malá Štěpánská, 1932/3, 120 00 Praha 2

E.ON Česká republika, s.r.o.

Informace, jak postupovat při úmrtí zákazníka

Tel.: 800 77 33 22
Přejít na web

Energetický regulační úřad

Tento úřad mj. pomáhá chránit spotřebitele a může pomoci v případě problémů s dodavateli elektřiny nebo plynu

Ochrana spotřebitele - Jihlava, Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Ochrana spotřebitele - Praha, Energetický

Tel.: 564 578 666
E-mail: podatelna@eru.cz
Přejít na web

Finanční úřady

Na webu finanční správy najdete seznam všech finančních úřadů v České republice a kontakty na ně

Komerční banka a.s.

Webové stránky s informacemi, jak v KB postupovat v případě úmrtí

Tel.: 800521521
Přejít na web

Krizové centrum RIAPS

Působí na území hl. m. Prahy

Chelčického 39, 130 00 Praha 3

Tel.: 222 586 768
E-mail: kamila.jiristova@csspraha.cz
Přejít na web

Linky důvěry (Česká asociace pracovníků linek důvěry z.s.)

Linky důvěry jsou rozdělené podle krajů, seznam najdete na níže uvedené webové stránce

Tel.: 800 200 007 (jednotná linka důvěry pro seniory)
Přejít na web

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1/376
182 01 Praha 2

Tel.: +420 221 921 111
E-mail: posta@mpsv.cz
Přejít na web

Ministerstvo pro místní rozvoj

Na webu ministerstva jsou základní infomrace pro pozůstalé

Tel.: 224 861 282, 224 861 138
E-mail: info@mmr.cz
Přejít na web

Nadační fond Vrba

Nadační fond Vrba poskytuje praktickou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi

Tel.: 723 082 034
E-mail: info@nadacnifondvrba.cz
Přejít na web

Notářská komora ČR

Na stránkách Notářské komory ČR najdete mimo jiné seznam notářů, rozvrhy pověřování konkrétních notářů v řízení o pozůstalosti i podrobné informace o dědické právu

Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Tel.: 224 921 258
E-mail: nkcr@nkcr.cz
Přejít na web

O2

Na stránkách telefonního operátora O2 jsou kontakty na jednotlivá obchodní místa - prodejny. V nich můžete řešit všechny potřebné věci, využít můžete i telefonní infolinku.

Tel.: 800 02 02 02
Přejít na web

Pražská plynárenská a.s.

Informace, jak postupovat v případě úmrtí jejich zákazníka

Tel.: 800 134 134
E-mail: callcentrum@ppas.cz
Přejít na web

T-Mobile

Na stránkách T-Mobile jsou všechny kontakty, které potřebujete k řešení záležitostí u tohoto mobilního operátora.

Tel.: 800 73 73 73
E-mail: info@t-mobile.cz
Přejít na web

Vodafone

Na stránkách telefonního operátora O2 jsou kontakty na jednotlivá obchodní místa - prodejny. V nich můžete řešit všechny potřebné věci, využít můžete i telefonní infolinku.

Tel.: 800 77 00 77
Přejít na web

Zdravotní pojišťovny

Na webu ministerstva zdravotnictví najdete kontakty na všechny zdravotní pojišťovny působící v České republice